Action

Eens de resultaten bekend zijn, is het tijd om de maatschappelijke relevantie van de verschillende onderzoeken aan te tonen. Door de leerlingen en leerkrachten zelf bij het onderzoek te betrekken wordt er een draagvlak gecreëerd om hun gedrag en dat van het brede publiek te beïnvloeden.

We zullen alle middelen uit de kast halen om verandering teweeg te brengen.

We zullen een klimaatdebat met EU-politici organiseren, een charter opstellen, Peter Tom Jones uitnodigen, ludieke acties op poten stellen…

Het VTI Deinze in de buurt bouwt een eigen Green Center met windmolens, zonnepanelen, zonneboilers, en een eigen weerstation… heel interessante zaken om te belichten.

De klok tikt: