Holistic

We willen het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt aan het Princess Elisabeth Antarctica-station (PEA) terugkoppelen naar een schoolse context. Voor iedere bestaande wetenschapsdiscipline zullen wij een gepast deelproject uitwerken, waarbij we een probleemstelling en hypothese zullen formuleren, waarna de leerkracht het onderzoek in PEA zal uitvoeren en de meetgegevens zal doorsturen naar België voor verwerking. De leerlingen zullen parallelle onderzoeken uitvoeren in België, en zullen samen met hun leerkrachten de resultaten verwerken en rapporteren.

De leerlingen worden door poolreizigers ondergedompeld in de expeditiesfeer. Zullen de onderzoeken op de voet volgen en uitwerken.

De leerlingen gaan via skype in contact treden met hun leerkracht ter plaatse. Mogen  verslagen schrijven voor verschillende tijdschriften en vergelijken hun resultaten met andere onderzoeksteams.

  • Hier kan er ook veel aandacht geschonken worden aan de voorbereiding van de expeditie: voedsel, kledij, training,… Vertrek aan de luchthaven.