Officieel persbericht over het vertrek van de AHA-expeditie!

LEERKRACHT NAAR HET PRINCESS ELISABETH- STATION OP ANTARCTICA

Lees bij voorkeur het persbericht VIA DEZE LINK. 

Het is zover! Op 15 december 2011 vertrekt Koen Meirlaen, leerkracht aardrijkskunde in Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik, naar Antarctica. Na een commerciële vlucht van Zaventem naar Kaapstad (Zuid- Afrika), zal hij de Antarctische logistiek ontdekken aan boord van een Ilyushin, die hem naar de Russische basis Novolazarevskaya op Antarctica zal brengen. Met een laatste vlucht, voorzien op 20 december, zal hij uiteindelijk het Princess Elisabeth-station (PEA) bereiken, waar hij in totaal 9 weken zal verblijven.

Het verhaal begon vorig schooljaar met Polar Quest, een educatief project van de International Polar Foundation (IPF), gesteund door het actieplan van de Vlaamse Overheid “Wetenschap maakt knap”. Samen met zijn leerlingen van het toenmalige 5de Latijn-Wetenschappen maakte Koen Meirlaen een filmpje en schreef hij het educatief project ‘AHA’ uit, waarmee hij uiteindelijk deze prestigieuze en originele wedstrijd won.

Met AHA!, willen Koen Meirlaen en zijn leerlingen jongeren sensibiliseren om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De berichtgeving over de klimaatproblematiek is overwegend negatief, menen ze, en bij veel mensen treedt er een zekere gewenning op. Om dit tegen te gaan, willen de leerlingen op een positieve en inspirerende manier mensen aanzetten tot actie.

AHA staat voor Attention, Holistic en Action. Dit zijn drie sleutelwoorden die staan voor de drie fases in het project. Met het Attention-luik was het de bedoeling om het publiek te informeren en uit te dagen. Het Holistic-luik gaat nu van start en is de onderzoeksfase van het project. Koen zal in PEA meewerken aan de verschillende wetenschappelijk onderzoeken die er dit BELARE seizoen zullen plaatsvinden, en deze vertalen naar een schoolse context. Daarnaast zullen de leerlingen zelf ook onderzoek doen a.d.h.v. de data aangeleverd door de wetenschappers. De ganse school wordt hierin betrokken.

Eens de expeditie voorbij is brengt Koen op 28 en 29 februari uitgebreid verslag over zijn expeditie op Antarctica en lichten de leerlingen de resultaten van hun onderzoeken, die ze ondertussen in Deinze uitvoerden, toe. Door de wetenschappelijke activiteiten van het verre PEA-station in Antarctica dichterbij huis te brengen, hoopt dit gedreven schoolteam zo veel mogelijk mensen rondom hen aan te zetten tot actie, de laatste fase van hun project.

Nota aan de journalist(e)

Gedurende de hele expeditie zullen er nieuwsberichten en fotogalerijen gepubliceerd worden op de website van Princess Elisabeth-station, www.antarcticstation.org, en op de educatieve website van de IPF, www.educapoles.org.

De wetenschappelijke projecten waaraan Koen Meirlaen zal kunnen meewerken zijn de volgende:

•            GEA II (20 december 2011 – 31 januari 2012) De Duitse wetenschappers van het German Federal Institute of Geosciences and Natural Resources (BGR) doen dit jaar een vervolgonderzoek van de expeditie van vorig jaar. Ze trekken naar het Sør Rondane-gebergte, waar ze een geofysich onderzoek zullen doen vanuit de lucht en een geologisch en geofysich onderzoek vanop de grond.

•            BELDIVA (31 januari 2012 – 21 februari 2012) BELDIVA bestudeert de microbiologische diversiteit in een gebied van 200 km rond het PEA-station. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door Dr. Elie Verleyen van UGent.

•            BELATMOS (31 januari 2012 – 21 februari 2012) In dit project bestuderen wetenschappers de chemische samenstelling van de atmosfeer door het meten van de ozon en verwante sporengassen concentratie, de UV-straling en de aerosoldeeltjes. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door Dr. Alexander Mangold van het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Meer informatie over het AHA-project vindt u op www.ahaproject.be. Hierop zal ook de blog van Koen Meirlaen verschijnen.

Achtergrondinformatie over de IPF:

De International Polar Foundation (IPF) is een Stichting van Openbaar Nut, opgericht bij Koninklijk Besluit in 2002.

De IPF heeft als missie het informeren en onderwijzen over de poolgebieden en poolwetenschappen, die als fundamentele bronnen dienen om de complexe klimaatmechanismen te begrijpen.

De IPF moedigt tevens alle innovatieve oplossingen als antwoord op de uitdagingen van de klimaatverandering en roept iedereen op om duurzame acties te ondernemen voor een koolstofarme samenleving en economie.

“De polen begrijpen om aan een duurzame toekomst te bouwen”

Achtergrondinformatie over Polar Quest:

Polar Quest heeft als doel de leerlingen, en via hen ook het grote publiek, te informeren over de

uitdagingen en het belang van wetenschappelijk onderzoek, met bijzondere aandacht voor het PEA-station.

Door een educatieve expeditie naar PEA te organiseren, vormt de IPF een ambassadeur van de polen, die door zijn unieke ervaring leerlingen, doorheen gans zijn carrière, blijvend zal inspireren.

Mediacontacten:

Interviews met Koen Meirlaen zijn mogelijk, hiervoor kunt u terecht bij Polar Quest-projectverantwoordelijke Isabelle Du Four (isabelle [dot] dufour [at] polarfoundation [dot] org – 0478/90 01 92). Op 15 december van 10u00 tot 11u00 zal Koen in de luchthaven van Zaventem beschikbaar zijn voor interviews.