Vanuit de expertise van het AHA-project ontstond 'Oceans are rising, so get informed. ''Niet alleen de klimaatopwarming op zich, maar ook de beperkte kennis bij heel wat mensen over de oorzaken, gevolgen en oplossingen maakt het moeilijk om het probleem te tackelen', schrijft Koen Meirlaen in Knack. Hij is bezieler van de nieuwe klimaatwebsite www.sogetinformed.com."  

Om de klimaatuitdaging het hoofd te bieden, is voldoende kennis bij de gemiddelde burger een absolute noodzaak. Ondanks alle aandacht in de media, gaapt er nog steeds een gigantische kenniskloof tussen de klimaatwetenschappers en het brede publiek. Met de nieuwe overzichtssite www.sogetinformed.com willen we het voor iedereen gemakkelijker maken om feit en fictie van elkaar te onderscheiden in het klimaatdebat. Nog belangrijker is dat het platform zeer concrete acties en oplossingen presenteert en burgers toelaat elkaar te inspireren.

Draag zorg voor onze aarde.
We kregen ze niet van onze ouders.
Ze werd ons in bruikleen gegeven door onze kinderen.
- Keniaans spreekwoord -

Het AHA-project: de klimaat- en milieuraad van campus Sint-Hendrik

Het AHA-project is de klimaat- en milieuraad van Leiepoort campus Sint-Hendrik Deinze en wil zoveel mogelijk mensen informeren over de klimaatopwarming. Het project startte in 2010, campus Sint-Hendrik won toen de Polar Quest en mocht gedurende drie maanden leerkracht Koen Meirlaen op onderzoek sturen met de klimaatwetenschappers in Antarctica. Vanuit deze expertise zet de school blijvend in op de klimaatwetenschap en de communicatie hierover.

 

Binnenkort kom je meer te weten over de 5 werkgroepen waar leerlingen, leerkrachten en directie zich voor inzetten:

voedsel

mobiliteit

afval- en duurzaam materiaalbeheer

gebouwen

speelplaats

 

Meer info over het AHA-project in deze artikels in Knack: n.a.v. Car Free Day en de Global Strike for Future.

 

AHA-project @ Facebook - Twitter - YouTube

Lees meer ...

David Attenborough presenteert de docu: Climate Change - the facts

Via deze link kan je de documentaire bekijken. David Attenborough maakt een stand van zaken op over de oorzaken, gevolgen en oplossingen. Een heel heldere wake-upcall!

Via deze link vind je nog tal van wetenschappelijke informatie en inspiratie over de klimaatopwarming (lezingen, boekentips, docu's, podcasts, ...) Opmerkingen of aanvullingen graag via meirlaen [dot] koen [at] sinthendrik [dot] be

Lees meer ...

AHA-project op facebook

 
 

Educatief pakket: oefeningen rond wetenschappelijk onderzoek aan het Princess Elisabeth Antarctica-station

De International Polar Foundation stelt op haar site het educatief pakket voor: 

Neem je leerlingen van de 2e en 3e graad mee op expeditie naar het Princess Elisabeth Antarctica-station (PEA) en laat ze aan de slag gaan met reële onderzoeksgegevens in de lessen biologie en aardrijkskunde! Breng zo het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt aan het PEA-station en het belang ervan in de klas. Je zal je leerstof aanschouwelijker en concreter kunnen maken en door te vertrekken van een concrete onderzoekssituatie kan ook de link gelegd worden met werken met de wetenschappelijke methode.

Dit educatief pakket, Polar Quest 2010-12 genaamd, gemaakt door de International Polar Foundation, is samengesteld uit materiaal dat leerkracht Koen Meirlaen terugbracht van zijn Antarctische expeditie in het PEA-station. Hij kreeg deze unieke kans door het winnen van de Polar Quest-wedstrijd met zijn leerlingen van Leiepoort Campus Sint-Hendrik Deinze in juni 2011. Bij de uitwerking van dit pakket werd er ook nauw samengewerkt met verschillende wetenschappers.

Het educatieve pakket 'Polar Quest 2010-12’ biedt leuke en gevarieerde werkvormen aan en is samengesteld uit een inleiding met twee bijhorende filmpjes en 3 modules. Elke module is opgebouwd uit een infoblad (met bijlages), werkblad(en) met oefeningen, een handleiding voor de leerkracht, een fotogallerij en video('s). De modules komen overeen met de volgende drie onderzoeksprojecten die plaatsvonden tijdens tijdens de Belgische Antarctische expeditie 2011-2012:
Module 01 -  BELDIVA-project: microbiologie, diversiteit, impact klimaatverandering
Module 02 – BELATMOS-project: meteorologie, ozon, aërosolen (zal in de loop van april gepubliceerd worden)
Module 03 – GEA-project: geologie, gesteenten, Gondwana (zal in de loop van juni gepubliceerd worden)
Alle documenten zijn vrij te downloaden. De video's zijn beschikbaar op de vimeo webpagina van de International Polar Foundation.

Het educatieve team van de International Polar Foundation wenst je alvast veel plezier met dit pakket en hopen dat het een verrijkende ervaring wordt voor jou en je leerlingen! 

Vlieg in dit filmpje alvast mee vanuit België naar het Princess Elisabeth Antarctica-station!

Lees meer ...

Alles kan schoner: Tweeluik waarin Dirk Draulans op zoek gaat naar de Vlaamse cleantech-innovatie: ecologische spitstechnologie ten dienste van duurzaamheid.

Alles kan schoner

BEKIJK HIER AFLEVERING 1

BEKIJK HIER AFLEVERING 2

Korte beschrijving van de afleveringen: 

Onderzoekers zijn in staat om grondstoffen, zoals een duurzame vorm van cement, te puren uit de massa oude storten van de vorige generaties. Ze werken aan nieuwe materialen, zoals grafeen, die energie- en gebruiksvriendelijker zijn dan wat vandaag op de markt is. Ze drijven de waterzuivering op en puren energie uit het slib dat achterblijft. Ze ontwikkelen systemen waarmee zeewater drinkbaar kan worden gemaakt zonder dat daar veel energie voor nodig is. Een jonge Vlaamse uitvinder presenteert een eenvoudige waterzak waarmee groenten in ontwikkelingslanden lang bewaard kunnen worden. Hij profiteert van 3D-technologie om zijn vondst op punt te stellen. Die technologie wordt de ultieme milieuvriendelijkheid, want materialen zullen lokaal geproduceerd en gerecycleerd worden om nieuwe producten te maken.

BEKIJK HIER AFLEVERING 1

Motoren van Vlaamse weefgetouwen worden omgebouwd tot aandrijflijnen voor elektrische wagens. Die wagens kunnen fungeren als tijdelijke opslagplaats voor energie in zogenaamde 'smartgridsystemen', waarin energie lokaal geproduceerd en verbruikt wordt. Slimme huishoudtoestellen draaien alleen als de zon schijnt of de wind waait. Het Duitse Feldheim is er als eerste dorp in de wereld in geslaagd om zich volledig los te koppelen van de klassieke energienetten. Op moeilijke momenten valt het terug op energie uit biomassa, onder meer varkensmest. In Vlaanderen wordt gewerkt aan biobrandstoffen van de tweede generatie, afkomstig van papier- en houtafval. Zelfs de windmolens zullen uit het landschap verdwijnen, want jonge Vlaamse uitvinders dokteren systemen uit om wind te oogsten met vliegers. Kortom: Dirk Draulans stelt vast dat de toekomst er anders zal uitzien dan vandaag, schoner vooral.

BEKIJK HIER AFLEVERING 2

Lees meer ...

Tweeluik waarin wordt nagegaan hoe we kunnen vermijden dat we onze aarde helemaal leegpersen en uitputten.

HEERLIJK HERNIEUWBARE WERELD

2 heel interessante reportages waarin Dirk Draulans nagaat hoe we kunnen vermijden dat we onze aarde helemaal leegpersen en uitputten:

Bekijk HIER aflevering 1:

In alle gsm’s die er tot 2010 verkocht zijn, zit 240 ton goud. Uit 200 gerecycleerde gsm’s kan een gouden ring worden gehaald. Maar onder meer de stervoetballers van Standard Luik hebben nog niet de reflex hun oude gsm’s te laten recycleren. Ze koesteren de duurzaamheidsgedachte niet. Voor hen is dat iets voor de volgende generatie, en iets dat de overheid moet organiseren.

Nochtans zouden zij en de club gemakkelijk verbeteringen kunnen aanbrengen. Kleine verbeteringen, zoals het gebruik van ecologisch waspoeder voor het vele waswerk, en grote verbeteringen, zoals de aanschaf van een elektrische sportwagen in plaats van de benzineverslindende bakken waar ze nu mee rijden.

In Vlaanderen gebeurt er veel op het vlak van duurzaam materialengebruik. Umicore is een pionier in de stadsmijnbouw, waarbij metalen uit gebruikte toestellen gewonnen worden. Ecovert was niet alleen pionier in ecologische wasproducten, maar bouwde ook een volledig duurzame fabriek. Het prestigieuze vastgoedproject Tweewaters in Leuven claimt dat het vijfduizend mensen zal huisvesten op volledig duurzame wijze, met een gesloten economische cyclus: alle materialen kunnen gerecupereerd worden. Hernieuwbaarheid moet de norm worden, ook voor stervoetballers.

Bekijk HIER aflevering 2:

De mens eet elk jaar naar schatting 50 miljard dieren op. Het terugdringen van het vleesverbruik zou een grote stap in de richting van duurzaam leven en een hernieuwbare economie betekenen. Maar het is een moeilijk proces.

Daarom wordt er gezocht naar alternatieven voor een puur vegetarisch bestaan. Dat kan door middel van doorgedreven wetenschap, die het mogelijk maakt vlees te kweken zonder dat er een dier voor nodig is. Het kan ook door aangepaste consumptiemodellen, waarbij smaakvol vlees als een garnituur naast de groenten terechtkomt, of waarbij insecten de doorslag geven.

De moderne consument is verwend. Hij wil alles op elk moment. Maar wat is energetisch het gunstigste: in de winter appelen uit Nieuw-Zeeland invoeren of appelen uit onze fruitstreek maandenlang invriezen? Een duurzaam leven vergt moeilijke oefeningen, waarbij er een tweespalt dreigt tussen de grootschaligheid, die de massa moet bevoorraden, en de kleinschalige aanpak van de voedselteams.

Een nieuw afvalbeleid: onze school heeft lef!

Heel wat scholen doen serieuze inspanningen om de afvalberg in te krimpen. Dit kan alleen maar lukken wanneer de ouders én de leerlingen een handje helpen. Hoe minder afval leerlingen meebrengen naar school, hoe minder de school moet instaan voor het sorteren ervan. Hier vind je tips om milieuvriendelijk naar school te gaan.

Gedurfd?!

Op school zijn er sinds 1 september geen vuilbakken meer in de klas. Wat?! Maar op heel wat plaatsen op de speelplaats zijn er 'afvalstraten' gemaakt. Waar telkens 4 verschillende vuilbakken de kans geven aan leerlingen om te SORTEREN: Rest-, Groente- & Fruitafval, papier en PMD. Zo kan de volgende stap: RECYCLAGE snel starten.

We zijn lang niet de eerste met dit idee, in de treinstations, in hogescholen en universiteiten en in bedrijven krijgt dit concept steeds meer bijval. 

Wat denken onze leerlingen er nu van? Enkele getuigenissen:

"Dit systeem vraagt enige aanpassing van de leerlingen. Nu ligt de klas er nog af en toe vuil bij, maar na enige tijd zal dit wel werken. Het vuilbakkensysteem op de speelplaats is goed."

"Ik vind het afvalbeleid slecht omdat de klassen veel vuiler liggen, maar je leert wel beter sorteren."

"Slecht, afvoeren!"

"Ik vind het systeem heel goed, ik vind recyclage heel belangrijk. Nu ligt het in onze klas netter, maar we zouden nog meer kunnen doen! "

"Ik zie het nut wel in, want zonder vuilbakken in de klas ben je verplicht meer na te denken en stil te staan bij recyclage. Dankzij de extra vuilbakken op de speelplaats is dit systeem goed doenbaar, al zullen de meesten in onze klas zich nog een beetje moeten aanpassen, aangezien onze klas vaak een rommeltje is." Lees meer ...

Volg de laatste updates via facebook en twitter!

Blijf op de hoogte over interessante nieuwsfeiten, artikels en reportages aangaande Antarctica en/of klimaatverandering! De laatste updates lees je op facebook.

Klik hier links op 'LIKE' en je krijgt automatisch de laatste nieuwtjes. Of bezoek volgende pagina's:

www.facebook.com/ahaproject 

(je kan deze pagina ook bekijken zonder eigen facebookaccount) 

en

www.twitter.com/AHApolarquest

en

www.youtube.com/AHAprojectPEA

Lees meer ...

Koen Meirlaen gaat op stap in Vlaanderen met de lezing 'Antarctica en klimaatverandering'! Iedereen welkom!

Het AHA-project krijgt een boeiend vervolg! Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je de lezing 'Antarctica en klimaatverandering' bijwonen.

Koen Meirlaen vertelt in een boeiende lezing over zijn avonturen in Antarctica. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal vertelt hij over de onderzoeken, over het klimaatverhaal, over de onbeschrijflijk mooie natuur en overleven in de extreme koude! Welke uitdagingen staan ons te wachten en hoe gaan we om met deze klimaatverandering? Uiteraard kom je ook veel te weten over het Belgische poolstation; het Princess Elisabeth Antarctica-station, uniek om zijn zero-emissie karakter.

Hou de kalender in de gaten en volg de laatste updates via www.facebook.com/ahaproject

Davidsfonds Meerbeke was alvast enthousiast, getuige dit verslag:

Koen Meirlaen is een zeer vlotte spreker, een enthousiaste persoon die ook zijn onderwerp heel verstaanbaar aan zijn doelpubliek wist te over te brengen.
Hij is duidelijk een talentvol spraakwater met een visie die zijn publiek wist te boeien van begin tot einde.

Met heel wat didactisch beeldmateriaal, grafieken en statistieken werd de - met momenten moeilijke materie -  toch heel herkenbaar voor het publiek.

Alle deelnemers zijn zich na gisteren ook opnieuw wat meer milieubewust!

Voor de meesten was Antarctica eveneens een ontdekking: een eerste kennismaking met een weinig bekend deel van onze aarde.
Koen heeft gisteren dan ook heel wat positieve reacties gekregen. Het feit dat hij nog een uur lang na de voordracht is blijven napraten met mensen uit het publiek, zegt voldoende.

Lezing 'Antarctica en klimaatverandering' - vrijdag 19 oktober 2012 @ CC Den Blank, Overijse:

Lees meer ...

1300 stembanden zingen voor het klimaat! Bekijk hier de AVS-reportage!

Met zo'n 1300 stembanden zong Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik mee voor het klimaat! 'Sing for the climate' is een nationale actie om iedereen wakker te schudden: politici maar ook jij en ik.

Een overzicht van alle acties vind je op www.singfortheclimate.be

Hiermee willen wij onze engagementen in de verf zetten, hier vind je alvast meer info:
Spring je mee de fiets op?
Geef mij maar kraantjeswater!
Graadje lager, laagje extra
Mmm veggiedag
Verbruik Watt minder
Ik sorteer en recycleer
Groenten en fruit van bij ons
Doe jij ook mee? Lees meer ...

Inhoud syndiceren